Anne Godtfredsen   Svein Godtfredsen   Kjell Godtfredsen
Anne Godtfredsen  Svein Godtfredsen Kjell Godtfredsen

  Postadresse Besøksadresse
  Industricompaniet as
Postboks 9028
Industricompaniet as
Barstølveien 15
  4696 Kristiansand 4636 Kristiansand
Annen kontakt  

Telefon:
Telefax:

38 05 61 80
38 04 81 60
 
  E-mail Anne Godtfredsen:
E-mail Svein Godtfredsen:
E-mail Kjell Godtfredsen:
anne@inco.no
svein@inco.no
kjell@inco.no